TolliteenusedIntopexTransit OÜ pakub järgmisi tolliteenuseid:

Veoste vormistamine Eesti tollis

IntopexTransit OÜ võtab enda kanda kõik protseduurid seoses veoste vormistamisega Eesti tollis. (tollideklaratsioonid IM, EX, T1, Carnet-TIR, SMGS).

Töö tollidokumentatsiooniga

Pakume teenuseid tollidokumentide (IM7; EXA; T1; TIR), trükkimisel, tollidekoratsioonide ( EXA; T1; TIR ) sulgemisel, SMGS saatekirjade vormistamisel (SMGS – saatekiri on rahvusvaheliselt kokkulepitud dokument, mida kasutatakse rahvusvahelistel kaubavedudel “ SMGS kokkuleppe osaliste riikide raudteedel”) .

Imporditolli ajatamine

Imporditollide ajatamine lubab optimeerida kulusid.

Lahtitollimine

IntopexTransit OÜ pakub oma klientidele veose lahtitollimise kõiki teenuseid. Meiega saate kiirelt ja efektiivselt jagu kõigist vältimatutest bürokraatlikest takistustest.