Eraldi raudteeharu


Intopex Transit OÜ käsutuses on eraldi raudteeharu, mille teenindamise eest vastutab valdusettevõtte teine tütarettevõte. See vabastab meid vajadusest sõlmida täiendavaid kokkuleppeid teise ettevõttega. Valdusfirmal on ka oma vagunipark.