Varastopalvelut


 

Tavaran vastaanotto

 • purkaminen kuljetuskalustosta.
 • tavaran määrä- ja laatutarkastus.
 • tavaran kirjaaminen varastoon.
 • tavaran sijoitus varastoon.
 • tavaran palautusten käsittely.
 • kierrätystavaran ja tavaralavojen käsittely.

  Tavaran varastointi tavallisessa ja tullivarastossa

 • varastokohtainen hallinnointi.
 • erälähetysten hallinnointi.
 • varastotilanteen käsittely ja konsolidointi.
 • FIFO-hallinnointi.
 • inventaarioiden suorittaminen periodeittain.
 • tavaran vakuutus.

  Tavaroiden pakkaus luovutusta varten.

 • pakkauslehden tulostaminen.
 • pakkaaminen (tilauksen kokoonpano).
 • laskujen tai lähetelehtien tulostaminen.

  Tavaran luovutus kuljetusta varten.

 • kokoonpannun tilauksen luovutus vastaanottajalle Intopex Transitin varastossa tai lastaus kuljetusvälineeseen.
 • erilaisten lähetysten konsolidointi yhdeksi lähetykseksi.

  Myyntitilausten käsittely ja asiakaspalvelu.

 • tilausten vastaanotto (sähköisessä muodossa).
 • tilausten vastaanotto (paperimuodossa).
 • reklamaatioiden käsittely

  Lisäarvotyöt

 • etikettien kiinnittäminen ja painatus.
 • myynti- ja kampanja-alusten kokoonpano.
 • kampanjapakettien laatiminen.
 • tavaran punnitseminen.
 • tavaroiden laatutarkastus.
 • muut lisäarvotyöt.

  Tavaroiden käsittely ja varastointi välivarastossamme

 • konttien varastointi ja käsittely
 • muun tavaran varastointi ja käsittely (esim. sahamateriaali, metallirakenteet jne.).