Varastopalvelut


 

Tavaran vastaanotto

  • purkaminen kuljetuskalustosta.
  • tavaran määrä- ja laatutarkastus.
  • tavaran kirjaaminen varastoon.
  • tavaran sijoitus varastoon.
  • tavaran palautusten käsittely.
  • kierrätystavaran ja tavaralavojen käsittely.

    Tavaran varastointi tavallisessa ja tullivarastossa

  • varastokohtainen hallinnointi.
  • erälähetysten hallinnointi.
  • varastotilanteen käsittely ja konsolidointi.
  • FIFO-hallinnointi.
  • inventaarioiden suorittaminen periodeittain.
  • tavaran vakuutus.

    Tavaroiden pakkaus luovutusta varten.

  • pakkauslehden tulostaminen.
  • pakkaaminen (tilauksen kokoonpano).
  • laskujen tai lähetelehtien tulostaminen.

    Tavaran luovutus kuljetusta varten.

  • kokoonpannun tilauksen luovutus vastaanottajalle Intopex Transitin varastossa tai lastaus kuljetusvälineeseen.
  • erilaisten lähetysten konsolidointi yhdeksi lähetykseksi.

    Myyntitilausten käsittely ja asiakaspalvelu.

  • tilausten vastaanotto (sähköisessä muodossa).
  • tilausten vastaanotto (paperimuodossa).
  • reklamaatioiden käsittely

    Lisäarvotyöt

  • etikettien kiinnittäminen ja painatus.
  • myynti- ja kampanja-alusten kokoonpano.
  • kampanjapakettien laatiminen.
  • tavaran punnitseminen.
  • tavaroiden laatutarkastus.
  • muut lisäarvotyöt.

    Tavaroiden käsittely ja varastointi välivarastossamme

  • konttien varastointi ja käsittely
  • muun tavaran varastointi ja käsittely (esim. sahamateriaali, metallirakenteet jne.).